PRIVACY Q&A

Služby poskytujeme pro vás, na vaši objednávku. Ve vztahu k osobním údajům návštěvníků vašich webových stránek (dále jen „návštěvníci“) a vašim zákazníkům vystupujete vy jako správci osobních údajů, my jako zpracovatelé takových osobních údajů.

Jakožto správci osobních údajů odpovídáte svým návštěvníkům a zákazníkům za to, že se k jejich osobním údajům chováte právně správně.

Přečtěte si níže několik informací, které se vám můžou pro zajištění souladu s právem hodit. Jedná se o obecně doporučující vodítka, v konkrétních případech nebo v případech nejasností doporučujeme konzultaci s právníkem.

COOKIES

 • Naše služby fungují na bázi analýzy marketingových cookies vašich návštěvníků stránek, které mohou odcházet třetím stranám.
 • Sledování marketingových cookies je dle platných předpisů potřeba na webových stránek povolit -> návštěvník musí se sledováním souhlasit.

Proto nezapomeňte na vaše stránky umístit cookies lištu s žádostí o udělení souhlasu se sledováním cookies a jejich předáním třetím stranám.

Jak by měla zhruba taková cookies lišta vypadat?
Cookies lišta na vašich webových stránkách může mít například obdobnou textaci (a sledování cookies by mělo být povoleno až po aktivním vyjádření souhlasu):

K tomu, abychom vám mohli umožnit co nejkvalitnější uživatelský zážitek, potřebujeme Váš souhlas se sledováním cookies a jejich předání třetím stranám za účelem jejich analýzy. Více informací si přečtěte zde (a tady odkažte na podrobnější informaci o zpracování cookies).

Souhlasím                        Ne, díky


Co v případě marketingových cookies NESTAČÍ?
Cookies lišta bez možnosti vyjádření souhlasu se sledováním cookies, a tedy pouze informačního charakteru s obdobnou textací:


Prohlížením stránky souhlasíte se sledováním cookies.
Rozumím.


Co by měla informace o zpracování cookies obsahovat?
V informaci o zpracování osobních údajů – cookies – by minimálně měly zaznít informace o:

 • Vás jako správci osobních údajů (Vaše identifikace – jméno/název společnosti, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu v rejstříku, funkční kontakt);
 • Jaké cookies jsou na stránkách a proč tam jsou (za jakým účelem);
 • Kam/komu se cookies dál posílají;
 • Po jak dlouhou dobu budou cookies ukládány;
 • Jaká práva mají osoby, kterých se zpracování týká

Kam náš nástroj DreamROI.CZ bude informace z cookies posílat?

 • Facebook Advertising
 • Seznam Sklik
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Amazon AWS

ZÁKAZNICKÁ DATA

V případě, že budete chtít využít funkce cílení i na stávající zákazníky a poskytnout nám informace o chování a objednávkách vašich zákazníků včetně jejich e-mailových adres, nezapomeňte, že je musíte o takovém předání adekvátně informovat a získat jejich souhlas s takovým využitím.

Pro tyto funkce využíváme nástroje ActiveCampaign.com.

Stejně jako v případě informací vyčtených z cookies budeme s těmito údaji pracovat pouze po dobu trvání našeho smluvního závazku. Po jeho skončení údaje odstraníme. Nezapomeňte o délce trvání zpracování své zákazníky informovat.

Pokud využíváte naše služby, počítáme dle podmínek používání s tím, že jste oprávněni nám e-mailové adresy a informace o uživatelském chování a objednávkách zákazníků předat. Porušení těchto povinností by mohlo vést k vaší odpovědnosti za nesprávné nakládání s osobními údaji. 

TŘETÍ STRANY

Využíváme nástroje třetích stran jako jsou například nástroje Facebooku, Googlu, Amazonu nebo ActiveCampaign.com. O všech třetích stranách Vás řádně informujeme a je tak na vašem zvážení, dobrovolném rozhodnutí a odpovědnosti jakožto správce osobních údajů, zda si takové nástroje jako zpracovatele zvolíte.